התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ד -

פסוק יב

שיתוף
ויצו דויד את-הנערים ויהרגום, ויקצצו את-ידיהם ואת-רגליהם, ויתלו על-הבריכה, בחברון; ואת ראש איש-בושת לקחו, ויקברו בקבר-אבנר בחברון.