התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יב -

פסוק י

שיתוף
ועתה, לא-תסור חרב מביתך--עד-עולם:  עקב, כי בזיתני, ותיקח את-אשת אורייה החיתי, להיות לך לאישה.