התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יג -

פסוק א

שיתוף
ויהי אחרי-כן, ולאבשלום בן-דויד אחות יפה--ושמה תמר; ויאהבהא, אמנון בן-דויד. 

אולי קראו לי לפי פס' זה.