התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יג -

פסוק יד

שיתוף
ולא אבה, לשמוע בקולה; ויחזק ממנה ויענהא, וישכב אותה.