התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
מושכני, אחריך נרוצה; הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך--נזכירה דודיך מיין, מישרים אהבוך. 

זו השירה של החיים