התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
אל-תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש; בני אימי ניחרו-בי, שמוני נוטרה את-הכרמים--כרמי שלי, לא נטרתי. 

כי הפסוק הזה ממש הולם אותי, ונראה כי נכתב אודותי