התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
הגידה לי, שאהבה נפשי, איכה תרעה, איכה תרביץ בצוהריים; שלמה אהיה כעוטיה, על עדרי חבריך. 

אין כשיהש. מים רבים לא יוכלו לכבות את מילות האהבה של משוררנו