התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
אשכול הכופר דודי לי, בכרמי עין גדי. 

ברכות מעמקי בקעת ים המלח מדודך מני