התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
קורות בתינו ארזים, רהיטנו ברותים.

מי יתן ויקויים בנו הפסוק הזה- ה' יחזק קורות ביתנו עדי עד !!!