התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
סמכוני, באשישות--רפדוני, בתפוחים:  כי-חולת אהבה, אני. 

שיר השירים- סיפור אהבה של עם ישראל לקבה