התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור, נשמע בארצנו. 

ארצנו הקטנטונת לעולם תפרח ותשגשג