התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
דודי לי ואני לו, הרועה בשושנים. 

וזו התנועה מלמעלה למטה ומלמטה חזרה מעלה. אהבתו אלינו ואהבתינו אליו