התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
מי זאת, עולה מן-המדבר, כתימרות, עשן:  מקוטרת מור ולבונה, מכול אבקת רוכל. 

חושב על מדינת ישראל