התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
הנה, מיטתו שלשלמה--שישים גיבורים, סביב לה:  מגיבורי, ישראל. 

ישים גיבורים הם כנגד שישים ריבוא נשמות של עם ישראל