התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה; איש חרבו על-ירכו, מפחד בלילות. 

בני ישראל המשולים למלומדי מלחמה. דהיינו, יודעים את התורה ומקיימים אותה ולכל אחד מאיתנו יש חרב (התורה) השומרת עלינו מכל רע.