התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ד -

פסוק ג

שיתוף
כחוט השני שפתותייך, ומדברך נאוה; כפלח הרימון רקתך, מבעד לצמתך. 

שלא רק החיצוניות שלך שהיא מדהימה, אלא גם הפנימיות שלך