התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
כמגדל דויד צווארך, בנוי לתלפייות; אלף המגן תלוי עליו, כול שלטי הגיבורים. 

תלפיות - תל שכל פיות פונים אליו.
מסמל את ירושלים, לב העולם, המקום שכל ישראל פונים ומתפללים אליו.
הר הבית, לב העולם, הוא גם המקום שמזרים חיים לכל העולם
ממנו יוצאת החכמה, הנבואה, ולעתיד לבוא - גם מים חיים שיחיו את כל העולם.