התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
שני שדייך כשני עופרים, תאומי צבייה, הרועים, בשושנים. 

וכי יש משהו יפה יותר ?!?!