התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
ליבבתיני, אחותי כלה; ליבבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצוורונייך. 

ט. אז לבבתני אחותי כלה: כאילו הייתי הולך עם מאה בני אדם, תשורי נעלה האלף, ומשפטו: תאשורי והוא לשון הילוך.
באחת מעיניך: אפילו באחת מעיניך היית מבטת בי, או אפילו אחד ענק מצורוניך הייתי רואה, מיד לבבתני!