התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
מה-יפו דודייך, אחותי כלה; מה-טובו דודייך מיין, וריח שמנייך מכל-בשמים. 

הקבה אוהב את ישראל כפי שהוא למרות, בגידותיו החוזרות ונישנות בו.