התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ד -

פסוק יא

שיתוף
נופת תיטופנה שפתותייך, כלה; דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמותייך כריח לבנון. 

למזכרת עולם מאוהבך ואהובך - אילן