התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ד -

פסוק טז

שיתוף
עורי צפון ובואי תימן, הפיחי גני ייזלו בשמיו; יבוא דודי לגנו, ויאכל פרי מגדיו.

בבוחרי פסוק זה איני יכול שלא להיזכר באהבתי את התימניה היפה שהיתה ואיננה עוד...