התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
באתי לגני, אחותי כלה--אריתי מורי עם-בשמי, אכלתי יערי עם-דבשי שתיתי ייני עם-חלבי; אכלו ריעים, שתו ושכרו דודים. 

זוהי מסיבת הכלולות שמרחשת עם כל היופי הריחות והמטעמים המופלאים בעולם מסיבת הכלולת בין עם ישראל לדודו הקדוש ברוך הוא ובתוך גן הפלא הזה כולנו כבר משתוקקים לשבת לאכול ולשמוח יחד עם השכינה בקרוב בימינו אמן!