התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ה -

פסוק ג

שיתוף
פשטתי, את-כותונתי--איככה, אלבשנה; רחצתי את-רגליי, איככה אטנפם. 

סיפור אהבה של הקבה לעם ישראל, אשר בגדו בו בכל פעם. עד אשר זנח אותם פשט את כותנתו ומדוע שיחזור אליהם שוב ושוב ובכל פעם יבגדו בו ?