התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ה -

פסוק ד

שיתוף
דודי, שלח ידו מן-החור, ומעיי, המו עליו. 

הקבה שלח את ידו אל עם ישראל המתגעגע אליו לאחר שבגד בו