התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
מצאוני השומרים הסובבים בעיר, הכוני פצעוני; נשאו את-רדידי מעליי, שומרי החומות. 

שומרי החומות ישמרו את ישראל מכל אויביה.