התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ה -

פסוק י

שיתוף
דודי צח ואדום, דגול מרבבה. 

לאחד והיחיד שלי