התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ה -

פסוק יב

שיתוף
עיניו, כיונים על-אפיקי מים; רוחצות, בחלב--יושבות, על-מילאת. 

למלאת ולאלעד - זוג יונים,
באהבה דודה קוקי