התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ו -

פסוק ב

שיתוף
דודי ירד לגנו, לערוגות הבושם--לרעות, בגנים, וללקוט, שושנים. 

לזכר ביתי שושנה...יהי זכרה ברוך.