התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ו -

פסוק ג

שיתוף
אני לדודי ודודי לי, הרועה בשושנים. 

מסמל את חודש אלול שהוא חודש הסליחות ולפי דעתי הוא החודש אם הכי הרבה חשיבות בשנה.