התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ו -

פסוק ד

שיתוף
יפה את רעייתי כתרצה, נאוה כירושלים; איומה, כנדגלות. 

שנזכה שכולנו תבין את נאוה כירושלים