התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
הסבי עינייך מנגדי, שהם הרהיבוני; שערך כעדר העיזים, שגלשו מן-הגלעד. 

אהבה שאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם