התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ו -

פסוק ט

שיתוף
אחת היא, יונתי תמתי--אחת היא לאימה, ברה היא ליולדתה; ראוה בנות ויאשרוה, מלכות ופילגשים ויהללוה. 

לזכות כל רווקות ורווקי ישראל בעה שכולן/ם השנה יזכו להתחתן עוד השנה עם זיווגן/ם משורש נשמתן/ם!!!!