התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ז -

פסוק א

שיתוף
שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה-בך; מה-תחזו, בשולמית, כמחולת, המחניים.