התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ז -

פסוק ב

שיתוף
מה-יפו פעמייך בנעלים, בת-נדיב; חמוקי ירכייך--כמו חלאים, מעשה ידי אומן. 

עם ישראל היפה והנבחר על ידי הקב|ה מכל העמים נמשל לאישה יפה בת נדיב מעשה ידי אמן.