התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ז -

פסוק ט

שיתוף
אמרתי אעלה בתמר, אוחזה בסנסיניו; ויהיו-נא שדייך כאשכלות הגפן, וריח אפך כתפוחים. 

פסוק זה,במיוחד בחלקו הראשון,מבטא מבחינתי את מה שאני חשה ביחס לבתי תמר
על יפעתה,ותבונתה שבשלם אני חשה כי אכן אני עולה בתמר.