התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ז -

פסוק י

שיתוף
וחיכך, כיין הטוב הולך לדודי למישרים; דובב, שפתי ישנים. 

המקום היחיד בתנך בו מופיע שמי הפרטי.