התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ז -

פסוק יא

שיתוף
אני לדודי, ועליי תשוקתו. 

זוהי שאיפתו של אדם מישראל, להיות כולו לה' נאמן, ישר, אוהב וירא. חולם ומתגעגע לה'אחד שממנו ומכוחו הכל חי מאיר ונושם.
הגעגוע, התקווה התשוקה היא המניעה את העולם.
תשוקה לאהבה, ליושר, לאמת, לצדק, לשלום ולרעות ביננו כעם ישראל יובילו אותנו אל העונג העליון, אהבה ושלום ביננו לבין ריבונו של עולם.
ל