התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ז -

פסוק יד

שיתוף
הדודאים נתנו-ריח, ועל-פתחינו כל-מגדים--חדשים, גם-ישנים; דודי, צפנתי לך.

לשירי וסער היקרים!
שפע איחולים ליום נישואיכם!
ברכה, אהבה ובריאות טובה במעונכם !
מאחלים בהאבה, הדודים קוקי ויוסי