התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ח -

פסוק א

שיתוף
מי ייתנך כאח לי, יונק שדי אימי; אמצאך בחוץ אשקך, גם לא-יבוזו לי.