התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ח -

פסוק ב

שיתוף
אנהגך, אביאך אל-בית אימי--תלמדני; אשקך מיין הרקח, מעסיס רימוני. 

אנהג בך ואביא אותך אל אמי , שם תלמדני אתה אנכי אשכר אותך בטעימות משכרין , אך אתה תלמדני ,היצר הרע מובא אל בית המדרש אם אבן הוא מתפוצץ אם ברזל הוא נימוח , ואתה תלמדני יין היא תורה נכנס יין יצא סוד , הרימון הוא פרי סודי כל גרגר בו עטוף בפני עצמו , גרגר ועוד גרגר שלובים והדוקים אחד בשני , זהו מעמד הר סיני , זה הבית של אמא , אנהגך זה המדבר ארבעים שנה , זכרתי לך חסד נעוריך לככת אחרי במדבר, אביאך אל בית אימי, הר סיני עטוף לבן ירוק וערפל שופר זאת אמא . בחן ונועם בירוק בשופר וערפל