התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ואמרת אליהם, כה אמר יהוה צבאות, שובו אליי, נאום יהוה צבאות--ואשוב אליכם, אמר יהוה צבאות.