התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
אל-תהיו כאבותיכם אשר קראו-אליהם הנביאים הראשונים לאמור, כה אמר יהוה צבאות, שובו נא מדרכיכם הרעים, ומעלליכם הרעים; ולא שמעו ולא-הקשיבו אליי, נאום-יהוה. 

long one