התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
אבותיכם, איה-הם; והנביאים--הלעולם, יחיו.