התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
אך דבריי וחוקיי, אשר ציוויתי את-עבדיי הנביאים, הלוא השיגו, אבותיכם; וישובו ויאמרו, כאשר זמם יהוה צבאות לעשות לנו, כדרכינו וכמעללינו, כן עשה איתנו.