התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ואומר, מה-אלה אדוני; ויאמר אליי, המלאך הדובר בי, אני אראך, מה-המה אלה.