התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק י

שיתוף
ויען, האיש העומד בין-ההדסים--ויאמר:  אלה אשר שלח יהוה, להתהלך בארץ.