התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ויענו את-מלאך יהוה, העומד בין ההדסים, ויאמרו, התהלכנו בארץ; והנה כל-הארץ, יושבת ושוקטת. 

מלאך אלוהים עומד ליד הדס