התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ויען מלאך-יהוה, ויאמר, יהוה צבאות, עד-מתיי אתה לא-תרחם את-ירושלים ואת ערי יהודה--אשר זעמת, זה שבעים שנה.