התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
ויען יהוה, את-המלאך הדובר בי--דברים טובים:  דברים, ניחומים.